Logo i gull

Velkommen til digitalt årsmøte i Rakkestad Idrettsforening 23.3.21 kl 19.00

Møtet avholdes digitalt tirsdag 23. mars kl. 1900. Deltagere bes melde seg med navn og epostadresse til post@rakkestadfotball.no

Dagsorden:
 1. Åpning
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Behandle årsberetninger fra hovedstyret og gruppene.
 3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 4. Fastsette medlemskontingent. 
 5. Vedta foreningen og gruppenes budsjetter.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Vedta foreningens organisasjonsplan.
 8. Foreta følgende valg: 
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer 
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 7.
  4. Kontrollorgan, 2 faste medlemmer + vara
 9. Avslutning.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendes klubben innen 10. mars.
Saker sendes på epost til: post@rakkestadfotball.no 
 
 
 
Årsmøteberetningen kan leses her.
Revisorrapport, regnskap og budsjett legges så fort det foreligger.
 
Vi ønsker alle medlemmer velkommen!
 
Hilsen Rakkestad Idrettsforening
Kåre Kristiansen
Styrets leder
22. februar 2021 Kåre Kristiansen
Tips en venn  Skriv ut