Dagsorden
 
1. Åpning
Godkjenne de stemmeberettigede
Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
2. Behandle årsberetninger fra hovedstyret og gruppene.
3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
4. Fastsette medlemskontingent. 
5. Vedta foreningen og gruppenes budsjetter.
6. Behandle forslag og saker.
7. Vedta foreningens organisasjonsplan.
8. Valg.
9. Avslutning.
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes leder Kåre Kristiansen innen 07.03.22. Saker sendes på epost til post@rakkestadfotball.no 
 
Enkel servering.
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen.
 
Hilsen Rakkestad idrettsforening