Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Hjem

Logo i gull

Velkommen til årsmøte i Rakkestad Idrettsforening 23.3.21 kl 19.00

Møtet avholdes på klubbhuset tirsdag 23. mars kl. 1900.
Gitt en ustabil smittesituasjon rundt årsmøtetider kan gjennomføringen enten flyttes til et senere tidspunkt eller gjennomføres digitalt.

Dagsorden:
 1. Åpning
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Behandle årsberetninger fra hovedstyret og gruppene.
 3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 4. Fastsette medlemskontingent. 
 5. Vedta foreningen og gruppenes budsjetter.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Vedta foreningens organisasjonsplan.
 8. Foreta følgende valg: 
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer 
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 7.
  4. Kontrollorgan, 2 faste medlemmer + vara
 9. Avslutning.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendes klubben innen 10. mars.
Saker sendes på epost til: post@rakkestadfotball.no 
 
Med dagens covid-19 restriksjoner vil det i utgangspunktet ikke være noe bevertning på årsmøte 2021.
 
Fullstendig årsmøtedokument publiseres på disse sider 1 uke før årsmøtet.
 
Vi ønsker alle medlemmer velkommen!
 
Hilsen Rakkestad Idrettsforening
Kåre Kristiansen
Styrets leder
Tips en venn  Skriv ut