Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Hjem

Logo i gull

Velkommen til digitalt årsmøte i Rakkestad Idrettsforening 23.3.21 kl 19.00

Møtet avholdes digitalt tirsdag 23. mars kl. 1900. Deltagere bes melde seg med navn og epostadresse til post@rakkestadfotball.no

Dagsorden:
 1. Åpning
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  3. Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 2. Behandle årsberetninger fra hovedstyret og gruppene.
 3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
 4. Fastsette medlemskontingent. 
 5. Vedta foreningen og gruppenes budsjetter.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Vedta foreningens organisasjonsplan.
 8. Foreta følgende valg: 
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer 
  3. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 7.
  4. Kontrollorgan, 2 faste medlemmer + vara
 9. Avslutning.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendes klubben innen 10. mars.
Saker sendes på epost til: post@rakkestadfotball.no 
 
 
 
Revisorrapport, regnskap og budsjett legges så fort det foreligger.
 
Vi ønsker alle medlemmer velkommen!
 
Hilsen Rakkestad Idrettsforening
Kåre Kristiansen
Styrets leder
Tips en venn  Skriv ut