Styret

Leder, Kåre Kristiansen, kare.kristiansen@rakkestad.kommune.no, 99692991

Kasserer, Anne Line Johansson, anne-line.johansson@bohus.no, 97060615

Sekretær, Merethe Lilleberg, merethelilleberg@gmail.com, 92858024

Styremedlem/utstyrsansvarlig, Magne Bjørnstad, magne.bjornstad@hotmail.com, 99127972

Styremedlem/Ungdomsleder, Bodil Ness Sørensen, bodil.n.s.58@gmail.com, 95841998

Styremedlem, Bjørn Erik Studsrud, bjorn.studsrud@rakkestad.kommune.no, 99550371

Styremedlem, Else Karin Andersen, elsekarinandersen@gmail.com, 95109804

Styremedlem/senioransvarlig, Thor Egil Grønnern, thor.egil.gronnern@floriss.no, 90518513

 

Klubbsekretær

Maren Camilla Glosli
41264224

Marked

Ole Jørgen Mathisen

marked@rakkestadfotball.no

90724613

Baneoppsett og booking av klubbhuset

Tommy Andersen

aguinessaday@gmail.com

45055845

Baneansvarlig

Glenn Jelsnes

glenn.jelsnes@rorosmeieriet.no

93481505