Fredrik Haaby

Mannen har i en årrekke vært en av hoveddriverne i turngruppa og idrettsforeningen. Med sitt pågangsmot, sin væremåte som løsningsorientert og passe sta har han vært en viktig bidragsyter i klubben. Han vant fortjent prisen som årets ildsjel i 2022 (se bildet over).

Ut av turnstyret trer også Marianne Hagen, Ingunn Marie Steen, Anette Steen, Heidi Trøbråten og Anette Syversen. En fantastisk gjeng med mange års aktivitet bak seg i turngruppa som vi er svært glade for å ha blitt kjent med. 

Thor Egil Grønnern

Etter mange år som spiller, trener og leder i fotballgruppa trer også Thor Egil ut av styret. Han har vært en bauta i fotballgruppa, med lang fartstid og stor oversikt over små og store oppgaver. Thor Egil gir seg ikke helt og vil fortsatt være en del av fotballgruppa, da i andre roller enn som styremedlem og senioransvarlig. Takk for lang og god innsats!

Valg

Nytt hovedstyre i RIF ble valgt på årsmøte. Også turn- og fotballstyret ble presentert. 

Styrene i RIF 2023
Hovedstyret 2023 Turnstyret 2023 Fotballstyret 2023
Leder: Kåre Kristiansen
Nestleder: Mina Stensrud Holøs
Sekretær: Ingunn Løwen Glenderød
Økonomiansvarlig: Anne-Line Johansson
Styremedlem: Bjørn Erik Studsrud
Styremedlem: Trond Arne Fried
Styremedlem: Stian Emberland
Mina Strensrud Holøs, leder
Ingrid Kristiansen, økonomi
Marte Granaas, sekretær
Emilie Grønnern
Anne Lise Hørven Kvisler
Hege Degnes
Trond Fried
Caroline Flekkum
Stian Emberland
Maria Langeid
Malin Glenge
Anne Synnøve Østby
Kåre Kristiansen, leder
Anne-Line Johansson, økonomi
Ingunn Løwen Glenderød, sekretær
Magne Andre Bjørnstad
Håvard Larsson
Bjørn-Erik Studsrud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innkomne saker
 

Nytt garderobebygg

Det er søkt om spillemidler til nytt garderobebygg, i forlengelsen av eksisterende bygg. Dette som et resultat av at kommunen river det gamle gymsalbygget og det åpner seg en mulighet for forlenge klubbhuset. Det er behov for flere og større garderober og et garderobesett vil være forbeholdt jentelagene. Vi ønsker å satse på jentefotball og vi ønsker å legge til rette for at jenter skal føle seg ivaretatt i klubben.

I andre etasje planlegges det et lager og et sosialt rom hvor vi ønsker å starte opp en eSportgruppe.

Årsmøte godkjente planene og ga fotballgruppa grønt lys til å jobbe videre med planene. 

Blå shortser

Over hele landet, og verden forøvrig, går flere og flere klubber bort fra hvite shortser, nettopp for at jenter og kvinner skal føle seg ivaretatt. Dette fremmet også styret et forslag om på årsmøte, noe som fikk full tilslutning. Det betyr at klubbens offisielle draktfarger nå er helblått med hvite striper og felt, slik at våre farger fortsatt er blått og hvitt.

Årsmøte godkjente skifte fra hvite til blå shortser.

Økonomi

Turnstyret og fotballstyret la frem regnskap omtrent i balanse, hovedstyret la frem et regnskap i minus med kr 176.805,-. Det er i hovedsak økte strømutgifter og 2 store vedlikeholdsprosjekter som har ført til dette resultatet. Underskuddet dekkes inn ved bruk av egenkapital.

Årsmøte godkjente regnskapene.

Budsjett

Turnstyret la frem et budsjett i balanse, fotballstyret et budsjett med et overskudd i størrelsen 300 tusen. Målet er å bygge egenkapital for å takle utgifter som påløper i byggeprosessen og etterpå. Hovedstyret la frem et driftsbudsjett med underskudd på kr 85.000,-, som dekkes inn ved bruk av egenkapital. Det skal jobbes i 2023 og årene fremover for å redusere strømutgiftene og balansere driftsbudsjettet til hovedstyre.

Årsmøte godkjente budsjettene for 2023.