Velkommen til årsmøte i Rakkestad idrettsforening. Møtet avholdes tirsdag 14. mars 2023 kl. 18.00 på klubbhuset.

Årsberetning og saker til behandling kan dere lese her

Dagsorden
 
1. Åpning

  • Godkjenne de stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  • Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

2. Behandle årsberetninger fra hovedstyret og gruppene.
3. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.
4. Fastsette medlemskontingent. 
5. Vedta foreningen og gruppenes budsjetter.
6. Behandle inkomne saker. 
7. Vedta foreningens organisasjonsplan.
8. Valg.
9. Avslutning.
 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes leder Kåre Kristiansen innen 19. februar 2023. Saker sendes på epost til post@rakkestadfotball.no 
 
Enkel servering.
 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen.
 
Hilsen Rakkestad idrettsforening