I tillegg til våre egne partier 9-10, senior, trampett 9-12 og trampett 13+ (de som gikk på disse partiene i fjor), fikk vi også     besøk av turnere fra Sarpsborg,Skiptvedt og Hobøl turnforening. 

Alle gruppene hadde sine oppvisninger og det kom mange besøkende på tribunen. Det ble et vellykket arrangement -følg   med på vår facebokkside for bilder og flere kommentarer
 
Vinterfestival Pyramide