Som et av kravene til vår deltakelse i prosjektet var det at vi skulle koble opp en hjertestarter i et varmeskap. Den skal stå ulåst og tilgjengelig for alle hele tiden. Lien Elektro har gjort en god jobb og skapet er nå på plass, godt synlig ved nedgangen til stadion. Hjertestarteren vil også bli meldt inn i hjertestarterregisteret.

Å delta i et slikt prosjekt betyr at vi som klubb tar et samfunnsansvar. Vi har ingen å miste.
Her kan dere lese mer om prosjektet; https://www.fotball.no/.../sammen-redder-vi-liv-i-idretten/